ÇAMBAŞI KÖYÜ TARİHİKÖYÜMÜZÜN KURULUŞU
Köyümüz Malazgirt savaşından sonra Alparslanların sağ kolu Saltuk beye bağlı aşiretlerin Anadoluya girdiği yıllarda tamamı Müslümanlardan oluşan Oğuz boyundan olup Avşar Türkleri tarafından kurulan bir köydür çevresinde ilk cuma kılınan camiye sahiptir.
Kaynak Osmanlı Arşivi.

KÖY İSMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Köyün eski adının Hızır Aleyhisselam'ın kızlar sini sıraca arasında görüldüğü söylentileriyle Hızır köylüler ismi takılmıştır. Köy ismi resmi kayıtları sırasında kayıta hınzırı olarak geçmiştir.

1935_ Köyün ismi değişti:
Yeni ismi ise 1934-1938 yılları dönemi Kelkit belediye başkanı İrfan'i Doğan başkan ile Kelkit kaymakamı köyleri ziyaret programı çerçevecinde hınzırı köyüne gelindiğinde Kelkit kaymakamı belediye başkanına şöyle der.
Başkanım bu köyü çok beğendim amma ismi hiçte öyle değil ormanları'da çok hoştur çam ağalarının'da bol ve güzel oluşu sebebiyle bu köyün ismini Çambaşı olarak değiştirelim başkan ne dersin, ve o yıllardan sonra hınzırı ismi Çambaşı olarak değişmiştir.

  2014_Köyün ismi değişti:
 Köy isim değişikliği Muhtar Mevlüt Zorlu yönetimi tarafından istekte bun ulundu, Dönemin iletişim Bakanı Binali Yıldırım tarafından gündeme alındı ve deyişti, 2013 Yılı dönemin Muhtarı Mevlüt Zorlu yönetimin de hazırlanan köy ismi değişim isteği yine o dönemin bakanı Binali Yıldırıma sunuldu o sırada köyümüzde GSM Baz istasyonu açılış töreni vardı bu durum fırsat bilinerek bakandan istekte bulunulup söz alındı bakanda söz verdi ve bir yıl sonra 2014 yılında köy isim değişikliği gerçekleşti. Köyün isminin değişikliği şu gerekçelerle istendi köyümüzün isminin kötüye kullanımı sebep gösterildi genellikle Çambaşı spor maçlarında kötü tazaurat yapıldığı söylendi.
2014 yılı itibari ile köyümüzün ismi yeşilpınar olarak resmiyete geçmiştir.

 KERVAN KIRANI VE ATİZİ
Türkiye cumhuriyeti kuruluşundan önce, Osmanlı devleti zamanında, Kelkit kervan kıranı at izi yeniköy bu hat atlı kervan yoluymuş,kervan kıranın da çok kervan donarak hayatını kaybetmiş zaten kervan kıranı ismi de oradan kalmış.at izinde yol üstündeki taşlarda at izleri vardır bu at izleri 70 li yıllarına kadar çok belirgindi o yıllar dan beri bir kaç kez yol yapımları sonucunda at izlerinin belirginliği kayıp olmak üzeredir. bu at izlerinin nasıl oluştuğu ne zaman oluştu belli değildir. yalnız bir riayete göre hazreti alinin atının izleri olduğu söylenir.


KARAPAHARIN BOĞAZI

 Kara baharın boğazı sert kayalıktır eskiden beri orada araba yolu vardır bu kayalar kırılarak bu yolu kimler nasıl yaptı diye araştırdığımızda Ermenilerin yaptığını anlıyoruz. birinci dünya savaşından sonra Rusların vatanımızı terk etmesiyle Ermeniler burada kalmış burası kendilerine vatan kalacak sanmışlar kurtuluş savaşıyla-da onları yurdumuzdan çıkarmışız.

 YEL DEĞİRMENİ
Kuşburnu arazinin adıdır,kuşburnunun tepede yel değirmeni taşı vardır. az aşağıda sıraca da eski kalıntı pekler vardır.bu demek oluyor ki burada yerleşim alanı varmış söylentilere göre eskiden, şimdiki Çambaşi orada imiş,başka bir söylentiye göre ermeni köyü vermiş burada.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Birinci dünya savaşı bizim köyümüz"de de olmuştur.kabak tepede Türk askeri çeküçlüyün kalede Rus ve Ermeni askerleri karşılıklı çarpıtmışlardır. Kabak tepede Kürt mezarları vardır, birde kimse görmez adında araziler vardır. Bunun anlamı şu şekildedir. Kimse görmez mevzilerinden Türk askeri düşmana tam isabet atış yaparken düşman hedef bulamamış,ve Türk askeri düşmana ağır zayi yet vermiş bu cepheden Kürt mezarları denilen bölgede"de küt vatandaşlarımızdan şehitlerimiz vardır.köy arazimizde çok mermi ve boş kovan, bulun makta'dır. Çeküçlüyün kale, Yanık değirmeni, Ardıçlık, ve Ardıç lığın üstündeki yüksek kayalıklar. Bu bölgelerde bulunan kalıntılar Rus ve Ermeni askerini simgelemekte. Kabak tepe, Yonpalut, Sıraca, Kuşburnu, Bu bölgelerdeki kalıntılarda genellikle Türk askerini simgelemektedir. Buna göre de belli ki Çeküçlüyün kale bölgesinden düşman, kabak tepe bölgesinden Türk askeri karşılıklı çarpıtmışlardır.

KÖYÜN CAMİ DURUMU
(.1900.)yılında köyün camisi yapılmıştır. Köyümüzün camisi iki satırlı sülüs yazılı kitabesinden öğrenildiğine göre; Sultan II.Abdülhamid döneminde, 1900 yılında yaptırılmıştır. Bunu belirten bir de padişahın tuğrası güney duvarına yerleştirilmiştir. Cami kare planlı olup, üzeri çinko çatı ile örtülüdür. Kesme taştan yapılan cami iki sıra halinde,alt sırada dikdörtgen, üst sırada da yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır.Caminin yanında bulunan taş kaideli minaresi yuvarlak, yivli gövdeli ve tek şeref-eliydi.
(..........)Yeni minare yapıldı:
Cami tadilat görmüş minaresi yenilenmiştir.

2008_Cami dernek binası yapıldı:
Cami derneği tarafından görkemli bir bina yaptırıldı ve Yas evi, Konuk evi, Mork, ve Cami dernek binası olarak hizmete sunulmuştur.

2012_Cami yenilendi:
Köy camimizde rast-öre çalışması yapıldı ve cami yeni bir çehreye büründü.

 
KÖYÜMÜZÜN SPOR DURUMU
1995 Yılı Çambaşı spor kulübü kuruldu.

 
KÖYÜMÜZÜN OKUL DURUMU
 (...............)tarihinde 1960 lı yıllarında ilköğretim okulu yapılmıştır,1987 yılında aynı yerinde yenilenmiştir. (...............)tarihinde 1970 li yıllarında imam-hatip lisesi yapılmıştır, Eğitime açılamamıştır, Daha sonra kuran kursuna dönüştürülmüştür, o da olmamıştır, şuan sahipsiz bir yapı olarak durmaktadır.

  KÖYÜMÜZÜN KURULUŞU
(.............)tarihinde 1800 lü yıllardan önce de var olduğu bilinmektedir. Cevre köylerin en eski ve büyük köylerindendir.

  KOOPERATİF KURULDU
(..............)tarihinde 1970 li yıllarında köyümüzde kooperatif kurulmuş jeneratörü ile köye elektrik sağlanmış ve binlerce çivçiv, ve kavak celiği ve fidanı gibi hizmetlerle muhteşem bir vaziyete hizmete başlamıştır. ne yazık ki fazla yaşayamamıştır şu an bir harabedir.

JENERATÖR ELEKTRİK:
(.............) Tarihinde 1970 li yıllarda köyümüze elektrik kooperatifçilin kuruluşu ile beraber jeneratör le sağlanmıştır.

  SANAYİ ELEKTRİK:
(.............) Tarihinde 1980 li yıllarında sanayi elektriğine kavuşmuştur.

SAĞLIK OCAĞI DURUMU:
(.............) Tarihinde 1970 li yıllarında köyümüze sağlık ocağı yapılıp sağlık personeli ile hizmete girmiştir, ve bu hizmet kısa sürmüştür,şu anki durumu sağlık cihazları ile birlikte kilitli durmaktadır. o dönemde hiç bir köyde elektrik olmadığı gibi Kelkit"de jeneratörle ışıklandırılıyordu.

  SULAMA KANALI:
(.............) Tarihinde 1970 li yıllarında sulama kanalı yapılıp hizmete açılmıştır.

  KÖY SOKAK ÇEŞMELERİ YAPILDI:
(.............) Tarihinde 1970 li yıllarında içme suyu belirli noktalara köy çeşmesi yapılarak sağlanmıştır.

  İÇME SULARI EVLERE ALINDI:
(.............) Tarihinde 1980 li yıllarında içme suyu evlere alınmıştır.

  TAŞ DEĞİRMENİ:
(.............) Tarihinde 1900 lü yıllardan önce köyümüzde 3 adet taş değirmen olduğu belirlidir,o dönemlerde başka köylerde değirmen yok imiş

  ELEKTRİKLİ DEĞİRMEN:
(............) Tarihinde 1970 li yıllarında köyümüze (ateş değirmeni) elektrikli değirmen kurulmuştur. Bu gün bu 4 değirmen"de kullanılmaz bir durumda harabedir.
2013_TÜRKİYE'DE BİR İLK KÖYÜMÜZDE GERÇEKLEŞTİ:
Devlet idari yapısı tarafından Cep telefonu şebekeleri için ortak bir baz istasyonu kurma çalışmaları tamamlandı.

  2014_İÇME SUYU BORU HATTI YENİLENDİ
 Kara pahar su kaynağından köyümüze gelen su boru hattı çürümüş olup sık sık sorun yaratıyordu hat komple yenilendi bu gün ki teknolojik malzeme kullandı.

NOT:
TARİHCEMİZDE EKSİK YANLIŞ VEYA EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ BİR BİLGİ VAR İSE BİZLERE YARDIMCI OLUNUZ .

Yorumlar